0

แนวทางสำหรับผู้ดูแลที่กำลังจะเหนื่อยล้า (Caregiver burden)

แนวทางสำหรับผู้ดูแลที่กำลังจะเหนื่อยล้า (Caregiver burden)


2022-03-09 15:01:29

ภาวะเหนื่อยล้าของผู้ดูแล (Caregiver burden)          ในปัจจุบัน โลกมีความเจริญก้าวหน้าทางการแพทย์มากขึ้น ส่งผลให้มนุษย์มีอายุยืนมากขึ้นกว่าสมัยก่อนมาก ประเทศไทยเริ่มก้าวเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุ นั่นหมายความว่า จำนวนของผู้ป่วยสูงอายุ หรือผู้ป่วยติดเตียงจะเพิ่มขึ้นตามไปด้วย แน่นอนว่า หน้าที่ของการดูแลผู้ป่วยเหล่านี้ มักจะตกเป็นหน้าที่ของสมาชิกภายในครอบครัวของผู้ป่วยเอง แต่ทว่าการเกิดของประชากรนั้นกลับลดลงเรื่อย ๆ อันเนื่องมาจากปัญหาทางเศรษฐกิจ และกระแสการไม่อยากมีลูกของเด็กยุคใหม่ ทำให้ใน 1ครอบครัว อาจจะมีผู้ดูแลไม่เพียงพอต่อความต้องการการดูแลของผู้ป่วยสูงวัยได้

 


          เมื่อภาระหน้าที่ต้องตกมาอยู่ที่คนคนเดียว ก็มักจะเกิดภาวะความตึงเครียดสูง สุขภาพกายและใจของผู้ดูแลแย่ลง อีกทั้งตัวผู้ดูแลเองก็อาจมีปัญหาส่วนตัวของตัวเองเมื่อเวลาผ่านไป ซึ่งถือว่าไม่ดีต่อทั้งผู้ดูแลและตัวผู้ป่วยเองด้วยเช่นกัน ดังนั้น ผู้ที่ดูแลผู้สูงอายุจึงควรปรับจิตใจให้สามารถผ่านสถานการ์ณเหล่านี้ไปได้โดยวิธีดังต่อไปนี้แนวทางสำหรับผู้ดูแลที่กำลังจะเหนื่อยล้า

1. วางแผนการดูแลให้ดี อย่าให้ตกที่ใครเพียงคนเดียวตลอดเวลา

2. ถ้าเป็นไปได้ อาจจ้างผู้อื่นให้มาทำหน้าที่ดูแลชั่วคราวเป็นครั้ง ๆ เพื่อให้ผู้ดูแลหลักมีเวลา
พักผ่อนหรือทำธุระส่วนตัวบ้าง3. เลือกใช้ผลิตภัณฑ์ที่ทำให้การดูแลผู้ป่วยสะดวกสบายขึ้น เช่น การอาบน้ำแบบปกติ  อาจเปลี่ยนมาเป็นแบบ Aqualezz Bath เพื่อช่วยลดเวลาในการทำความสะอาด และไม่ทำให้ผู้ดูแลเหนื่อยล้ามากเกินไป

4. หาเวลาพักผ่อนไปทำกิจกรรมที่ชอบบ้างเพื่อผ่อนคลายความเครียด

5. พูดคุยพบปะสังสรรค์กับผู้อื่นหรือไปเข้าสังคมบ้าง นอกจากจะช่วยบรรเทาความเครียดแล้วอาจได้รับคำแนะนำในการแก้ปัญหาของตนเองได้


6. ดูแลรักษาสุขภาพร่างกายของตัวเองให้แข็งแรงอยู่เสมอ

7. ปรับอารมณ์ความรู้สึกให้ดีอยู่เสมอ เวลาที่ต้องทำหน้าที่ดูแลผู้สูงอายุ และทำหน้าที่ในส่วนที่เรารับผิดชอบอย่างเต็มที่ เพื่อคนที่เรารักเพราะเราไม่อาจรู้ได้ว่าช่วงเวลาที่จะได้ใช้ร่วมกันนั้นมีเหลือมากหรือน้อยแค่ไหน

8. อย่าแบกรับหน้าที่ทั้งหมดไว้แต่เพียงผู้เดียวเพราะถ้าร่างกายของเรารับไม่ไหวอาจส่งผลเสียกันทั้งหมด